Ανακοίνωση

Η εξέταση του εργαστηρίου <<ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ >>

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/1/2020 στις ακόλουθες ώρες :

 

Ομάδα Α (08-10) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 08:30

Ομάδα Β (10-12) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 10:00

Ομάδα Γ (12-14) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 12:00