ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΑΠΟ 15/1/2020 ΕΩΣ 23/1/2020

 

Με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης στη 12η Τακτική Συνεδρίαση στις 17ης  Δεκεμβρίου 2019, αποφασίστηκε

η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων των ζυγών εξαμήνων κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2020 (εμβόλιμη εξεταστική).

          Στην εμβόλιμη εξεταστική μπορούν να συμμετέχουν:

·               ΜΟΝΟ οι επί πτυχίο φοιτητές, συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.

·             Επίσης στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου μπορούν να εξεταστούν οι επί πτυχίο φοιτητές, των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων

         του 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου, τα οποία δεν διδάχθηκαν λόγω της μη πρόσληψης επιστημονικών/εργαστηριακών συνεργατών.

 

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του φοιτητών στην εμβόλιμη εξεταστική είναι:

·         Να έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα κατά το παρελθόν

·         Να έχουν παρακολουθήσει επαρκώς και να έχουν αποτύχει τουλάχιστον μία φορά.

·         Να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση από Τετάρτη 15/1/2020 έως Πέμπτη 23/1/2020

 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.