Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 και τις ώρες που πραγματοποιείται για κάθε ομάδα το εργαστήριο.

 

 

Ο διδάσκων

Α. Τζιφής