Ανακοίνωση

Η εξέταση του εργαστηρίου <<ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ>> θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/1/2020 στις ακόλουθες ώρες :

Ομάδα Α (8-10) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 12:00

Ομάδα Β (10-12) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 10:00

Ομάδα Γ (14-16) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 14:00