ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

21/01/2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020, να προσέλθουν την Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Δ2-Νέα πτέρυγα, για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

 

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

Καθηγητής