Για να δείτε την ανακοίνωση για Υποβολή Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση πατήστε εδώ.