ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Φυσική και Αρχές Ηλεκτρολογίας παραμένει

όπως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και σύμφωνα με τα έγγραφα του κάθε μαθήματος στο gunet e-class.

 

 

                                                                     Η υπεύθυνη των μαθημάτων

 

                                                                                                         Ζιάννη Ξανθίππη