ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20, ΕΞΑΜΗΝΟ B΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

 

9:00-10:00

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

10:00-11:00

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β110

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

11:00-12:00

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 (2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

13:00-14:00

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Β107

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

14:00-15:00

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

                                    

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Θ+1AΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

9:00-10:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Θ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

10:00-11:00

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2Θ)

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

11:00-12:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε) Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

12:00-13:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε) Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

13:00-14:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

14:00-15:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

15:00-16:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

16:00-17:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

17:00-18:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

 

18:00-19:00

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

19:00-20:00

 

 

                                            

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

Β110

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

 

9:00-10:00

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

 

10:00-11:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (2Θ)

Β110

ΜΠΙΘΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

 

11:00-12:00

12:00-13:00

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

 

13:00-14:00

 

14:00-15:00

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ)   

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

 

15:00-16:00

 

16:00-17:00

 

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(1Θ +1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

 

17:00-18:00

 

18:00-19:00

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ +1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

19:00-20:00

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-11:00

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (1Θ+1ΑΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

 (3Θ+1ΑΠ)

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

Β103

 

 

11:00-12:00

 

 

 

12:00-13:00

 

 

 

 

13:00-14:00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (2Θ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

19:00-20:00