Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για τα μαθήματα "Μηχανική Πτήσης" θεωρία και "Εμβολοφόροι Κινητήρες" θεωρία 

καλούνται να κάνουν εγγραφή στο σύνδεσμο http://eclass.teiste.gr ώστε να ενημερωθούν για τον τρόπο διδασκαλίας 

και εξέτασης αυτών των μαθημάτων.

Ο Διδάσκων

Ιωάννης Σταθαράς