Οι διαλέξεις θεωρίας του μαθήματος Ηλεκτρονικά Ι θα διεξαχθούνμέσω τηλεδιάσκεψης.

Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που θα παρακολουθήσουν να εγγραφούν στο μάθημα στο https://eclass.gunet.gr/courses/LABGU270/ 

Ετσι θα μπορέσω να στείλω οδηγίες για το πως θα γίνει η σύνδεση. Εχω διαγράψει όλες τις παλαιότερες εγγραφές στο μάθημα εκτός από αυτές που έγιναν από 01-01-2020. Επομένως φοιτήτριες/φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που θέλουν να παρακολουθήσουν πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα.

Η εγγραφή πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 24  Μαρτίου έτσι ώστε το πρώτο μάθημα να διεξαχθεί την Παρασκευή  27/3. 9:00 όπως και στο πρόγραμμα. Θα συζητήσουμε ώρες στις οποίες θα αναπληρωθούν οι διαλέξεις 2 εβδομάδων που δεν έχουν γίνει.

Ο Καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος