Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα «Μηχανική Ρευστών» θεωρία, «Μηχανική Ρευστών» εργαστήριο & «Υπολογιστική Ρευστομηχανική» θεωρία, πρέπει να εγγραφούν στο http://eclass.teiste.gr/ για να ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής και εξέτασης των προαναφερομένων μαθημάτων. Τα μαθήματα είναι κλειστά και απαιτείται εγγραφή. Έχουν διαγραφεί όλες οι παλαιότερες εγγραφές στα μαθήματα εκτός από αυτές που έγιναν από 03-03-2020 και έπειτα (έναρξη εαρινού εξαμήνου). Επομένως φοιτήτριες/φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που έχουν δηλώσει εκ νέου τα μαθήματα πρέπει να επανεγγραφούν σε αυτά.

Η διδάσκoυσα

Κ.Παπακωνσταντίνου