"Λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού, παρατείνεται η

προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών μέχρι την 30-4-2020. Η κατάθεση θα

γίνει στο γραφείο ERASMUS + στα Ψαχνά ηλεκτρονικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2228099513 – 2228099672".

Από το γραφείου ERASMUS +