Οι φοιτητές που οφείλουν το εργαστηριακό μάθημα «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ» και για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν 
παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μάθημα σε κάποιο από τα προηγούμενα εξάμηνα φοίτησής τους καλούνται με
την παρούσα να αποστείλουν άμεσα σχετικό e-mail στο "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.", ως επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους
να το παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως
και να εξεταστούν στο μάθημα, εφ' όσον βέβαια το δηλώσουν και στην
δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου.
Αντίστοιχο e-mail μπορούν να στείλουν και όσοι οφείλουν το μάθημα, αλλά το έχουν παρακολουθήσει, χωρίς επιτυχία, 
σε κάποιο από τα προηγούμενα
εξάμηνα, μνημονεύοντας όμως στο μήνυμά τους το γεγονός αυτό.
Σε όσους στείλουν e-mail θα σταλούν οδηγίες για τον τρόπο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
(κυρίως με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που έχει ήδη αναρτηθεί στο e-class του GUnet).
 
Ο διδάσκων 
Κ. Κουρουμπάς