Καλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στην «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ» εργαστήριο, 
να εγγραφούν στο
e-class του teiste στο (http://eclass.teiste.gr/)

 

Ο διδάσκων

Κ. Κουρουμπάς