ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Αρχές Ηλεκτρολογίας (Εργαστήριο) και δεν έχουν εγγραφεί το τρέχον εξάμηνο στο μάθημα στο eclass (gunet), παρακαλώ να το κάνουν άμεσα προκειμένου να συμμετέχουν στο μάθημα. Η διδάσκουσα, Ξ.Ζιάννη