ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο μάθημα «Αρχές Σχεδιασμού Αεροσκαφών»

να εγγραφούν στο e-class του teiste στο (http://eclass.teiste.gr/).