Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Συστήματα Αεροσκαφών», πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο http://eclass.teiste.gr/

για να ενημερωθούν για τον τρόπο διεξαγωγής και εξέτασης του μαθήματος. Το μάθημα είναι κλειστό και απαιτείται εγγραφή.

Έχουν διαγραφεί όλες οι παλαιότερες εγγραφές στο μάθημα εκτός από αυτές που έγιναν από 14-04-2020 και έπειτα.

Επομένως φοιτήτριες/φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που έχουν δηλώσει εκ νέου το μάθημα πρέπει να επανεγγραφούν σε αυτό.

Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με την εγγραφή να στείλει το username του, τον αριθμό μητρώου και

το ονοματεπώνυμό του, στο email της διδάσκουσας για να προχωρήσει η διαδικασία.

 

Η διδάσκoυσα

Κ.Παπακωνσταντίνου