Καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εργαστηριακά μαθήματα «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»

& «ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ», να γραφτούν στο http://eclass.teiste.gr/  ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν το αντίστοιχο

εκπαιδευτικό υλικό και τις ενημερώσεις για τα μαθήματα τους. Για την εγγραφή στο e-class σας ζητείται από την

πλατφόρμα να στείλετε το username σας.

 

 

Ο διδάσκων

Λ. Μαράντης