ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η προγραμματισμένη παράδοση του μαθήματος «Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο» του 4ου εξαμήνου σπουδών την Παρασκευή 27/02, θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως για αυτήν την εβδομάδα και μόνο την Πέμπτη 26/02 κατά τις ώρες 08:00 – 12:00 στην αίθουσα Β110.

 

Ο διδάσκων,

 

 

Παναγιώτης Κ. Γκόνης