Την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 αρχίζει η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «ΣΧΕΔΙΟ»

στην αίθουσα Β107 και ώρες 9.00-12.00 & 12.00-15.00 ώστε να καλύψουμε την ύλη σε 6 εβδομάδες

και να κατοχυρωθεί το εργαστήριο.

 

Ο διδάσκων

Α. Τζιφής