Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με τον παρακάτω τρόπο:

Οι εγεγραμμένοι στο εργαστήριο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και να καταθέσουν την εργασία που έχει δοθεί στην θεωρία με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου.

Την εβδομάδα από Τρίτη 9/06/2020 έως και Παρασκευή 12/06/2020 και την Δευτέρα 15/06/2020 θα κληθούν να κατασκευάσουν και να μετρήσουν το κύκλωμα στο οποίο αναφέρεται η εργασία της θεωρίας. Οι μετρήσεις θα γίνουν με βάση φυλλάδιο που θα αναρτηθεί στο eclass του μαθήματος.

Η εκτέλεση της άσκησης θα γίνει στο εργαστήριο Β007 με προκαθορισμένα ραντεβού. Θα διαρκούν 2,5 ώρες και σε κάθε τμήμα θα συμμετέχουν το πολύ 10 άτομα . Για να κλείσετε ραντεβού θα πρέπει να συμπληρώσετε το όνομά σας στο τμήμα που επιθυμείτε και είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο που έχει κοινοποιηθεί στο eclass του μαθήματος

Για την εξοικείωσή σας με τα όργανα και τις διαδικασίες μέτρησης να παρακολουθήσετε τα video που αναρτώνται στο eclass

Ο Καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος