ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Αεροπορική Νομοθεσία», πρέπει να εγγραφούν στο http://eclass.teiste.gr/ για να ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος στο παρόν εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα είναι κλειστό και απαιτείται εγγραφή. Έχουν διαγραφεί όλες οι παλαιότερες εγγραφές στο μάθημα εκτός από αυτές που έγιναν από 03-03-2020 και έπειτα (έναρξη εαρινού εξαμήνου). Επομένως φοιτήτριες/φοιτητές παλαιοτέρων εξαμήνων που έχουν δηλώσει εκ νέου το μάθημα πρέπει να επανεγγραφούν σε αυτό.

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Κ.Παπακωνσταντίνου