Αναρτήθηκαν στο eclass https://eclass.gunet.gr/modules/document/index.php?course=LABGU270 η 2η και η 3η εργασία για την θεωρία του μαθήματος Ηλεκτρονικά Ι. Οι εργασίες αυτές έχουν ημερομηνία παράδοσης την 25η Ιουνίου 2020.

Οι τρεις εργασίες που έχουν αναρτηθεί ( η πρώτη έχει ήδη παραδοθεί) δινουν την δυνατότητα σε φοιτήτριες/φοιτητές που τις παραδίδουν να περάσουν το μάθημα χωρίς να εξεταστούν με φυσική παρουσία. 

Αν κάποια/κάποιος θέλει να εξεταστεί με φυσική παρουσία σε γραπτή εξέταση για την εξεταστική του Ιουνίου-Ιουλίου 2020, θα πρέπει εως την 5η Ιουνίου να το δηλώσει στελνοντας μήνυμα στο lambrop at uoa.gr δηλώνοντας ρητά όνομα, αριθμό μητρώου και πρόθεση να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία, έτσι ώστε να οργανωθεί αυτή.

Ο καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος