Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ», θα πρέπει να

εγγραφούν ΑΜΕΣΑ στο eclass.teiste.gr του μαθήματος εάν

δεν το έχουν ήδη κάνει και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις

που θα αναρτώνται σε αυτό.

Τα αιτήματα για εγγραφή στο eclass θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας