Με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης στο πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης στις 5 Ιουνίου 2020,

κατά την εξεταστική του  εαρινού εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για τα μαθήματα

του χειμερινού εξαμήνου, με εξαίρεση τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο

επειδή δεν είχαν διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο.