ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΑΡΙΝΟ)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ. 2020 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΡΑΝΤΗ,

ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ”

στο e-class ΤΟΥ ΤΕΙ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ κ. Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟ AERO152.

ΜΕΣΩ ΤΟΥ e-class ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δρ Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΑΝΤΗ.

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/7/2020 10ΠΜ.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΡΑΝΤΗ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΩΣ 40% ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ.

ΔΡ Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ