Οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ»,

θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο eclass.uoa.gr του μαθήματος και να παρακολουθούν

τις ανακοινώσεις που αναρτώνται σε αυτό.

Τα αιτήματα για εγγραφή στο eclass θα γίνονται δεκτά μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας