Η εξέταση του μαθήματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» θεωρία θα γίνει Διαδικτυακά

την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10.00-11.30 π.μ. μέσα από το σύστημα eclass.teiste.

Η εξέταση θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΕΡΟ158»

(διαφορετικό από του εαρινού), στο eclass.teiste με τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη