Η εξέταση του μαθήματος «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ» θεωρία θα πραγματοποιηθεί στο  

eclass.uoa.gr την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στις 17.00.

 

 Η εξέταση του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ» θεωρία

θα πραγματοποιηθεί στο  eclass.teiste.gr την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στις 9.00π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στο eclass κάθε μαθήματος.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας