Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα «Μηχανική Ρευστών»,  «Υπολογιστική Ρευστομηχανική»,

«Συστήματα Αεροσκαφών»,  «Αεροπορική Νομοθεσία»,  «Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής», 

«Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια Εργασίας»,   και ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε αυτά

στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο http://eclass.teiste.gr/ για να ενημερωθούν

για τον τρόπο εξέτασης των προαναφερομένων μαθημάτων. Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως.

Τα μαθήματα είναι κλειστά και απαιτείται εγγραφή. Πρέπει να αποστείλετε το username σας στο emai μου.

Έχουν διαγραφεί όλες οι παλαιότερες εγγραφές στα μαθήματα εκτός από αυτές που έγιναν από 03-03-2020 και έπειτα (έναρξη εαρινού εξαμήνου).

Τα αιτήματα για εγγραφή στο eclass θα γίνονται δεκτά μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Η διδάσκoυσα

Κ.Παπακωνσταντίνου