Όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν εξ’ αποστάσεως στο μάθημα, πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα 
του eclass TEI ΑΕΡΟ158 -"ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ", διότι έχω σβήσει τους προηγούμενους χρήστες.
Να εγγραφείτε μέχρι τις 6/9 αλλιώς δεν θα μπορέσετε να εξεταστείτε.
 
H διδάσκουσα
Β. Σγαρδώνη