Όσοι φοιτητές θέλουν να εξεταστούν τον Σεπτέμβριο 2020, καλούνται να επιλέξουν θέμα

εργασίας ατομικής ή ομαδικής το οποίο θα υποβάλλουν ως παρουσίαση με PowerPoint

στον ιστότοπο του e-class.teiste.gr μέχρι τις 5/10/2020 στον χώρο «Ανταλλαγή Αρχείων».

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση και τις οδηγίες που έχω ανεβάσει στο eclass.teiste,

μάθημα «3-2020 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΘΕΩΡΙΑ», ΑΕΡΟ180.

Παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου με email για να εγκρίνω την ανάθεση του θέματος.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη