Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για την Πρακτική Άσκηση για :

Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγματοποίησης ΠΑ πατήστε εδώ.

Αίτηση Έγκρισης Έναρξης ΠΑ πατήστε εδώ.

ΕΣΠΑ Αίτηση Έγκρισης Έναρξης ΠΑ πατήστε εδώ.

Αίτηση Εξαίρεσης πατήστε εδώ.