Το εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ του 5ου εξαμήνου θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερο μέρος του με φυσική παρουσία των φοιτητών στην αίθουσα Β007

Για τον προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων με τρόπο τέτοιο ώστε:

(α) να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών και

(β) να εξασφαλισθεί ότι κάθε εργαστηριακή ομάδα θα αποτελείται από 9 φοιτητές το μέγιστο 

Σας ζητούμε να δηλώσετε ενδεικτικά την πρόθεση συμμετοχής στο εργαστήριο στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι και την 06/10/2020

https://www.doodle.com/poll/m9fsa743hwnnhahe

Έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον αριθμό των ασκουμένων

Η δήλωσή σας αυτή δεν είναι επίσημη εγγραφή στο εργαστήριο. Η επίσημη εγγραφή θα πραγματοποιηθεί αφού μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα διεξαγωγής των ασκήσεων.

Οι διδάσκοντες

Χ. Λαμπρόπουλος, Δ. Λουκαδάκη