Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΦΥΣΙΚΗ»

εργαστήριο να εγγραφούν στο e-class (ΕΚΠΑ) του μαθήματος και να απαντήσουν

στο αναρτημένο ερωτηματολόγιο μέχρι την Πέμπτη 8/10/2020.

 

Η διδάσκουσα

Ξ. ΖΙΑΝΝΗ