Το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ» θα διεξαχθεί στο Χειμερινό Εξάμηνο του ακ. Έτους 2020-21.

Καλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν να εγγραφούν άμεσα στο eclass.uoa.gr.

Επίσης για την καλύτερη οργάνωση του εργαστηριακού μαθήματος θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eclass.

 

O διδάσκων

Π. Μπίθας