Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΡΩΝ»

& «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» εργαστήριο να εγγραφούν στο e-class (ΕΚΠΑ)

των μαθημάτων και να απαντήσουν στο αναρτημένο ερωτηματολόγιο μέχρι την Πέμπτη 8/10/2020.

 

Ο διδάσκων

Α. Τζιφής