Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα «ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ»

& «ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» θεωρία, να εγγραφούν στο eclass.uoa.gr των μαθημάτων.

Κατά την εγγραφή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και τον αριθμό μητρώου τους.

 

Ο διδάσκων

Ι. Σταθαράς