Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ» θεωρία,

να εγγραφούν στο “3-2020 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ” στο  eclass.uoa.gr με κωδικό AERO119 μέχρι τις 15/10/2020.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη