Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. έχουν καταργηθεί από 30 Ιανουαρίου του 2019. Οι εγκαταστάσεις και το προσωπικό του πρώην ΤΕΙ στην Εύβοια έχουν περιέλθει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ). Ο ιστοτοπος αυτός χρησιμοποιείται μόνο για την ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος αυτού, που συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους . Τις αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν την επίλυση των θεμάτων του προγράμματος σπουδών τις ασκεί το Συμβούλιο Ένταξης του ΕΚΠΑ.