Το διοικητικό προσωπικό του τμήματος, αποτελείται από τις κυρίες:

Τουλούμη Ευαγγελία, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Προϊσταμένη της γραμματείας , τηλ.: 22280 99672

Κουτρούλη Άννα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ.: 22280 99540