Το διοικητικό προσωπικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών του πρώην τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. είναι οι :

Τουλούμη Ευαγγελία, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Προϊσταμένη της γραμματείας , τηλ.: 22280 99672

Κουτρούλη Άννα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ.: 22280 99540