Το διοικητικό προσωπικό του τμήματος, αποτελείται απο:

 

Τουλούμη Ευαγγελία (Προϊστάμενη της Γραμματείας)

Κουτρούλη Άννα