Κατά το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό απασχολούνται οι

Christopher Binns

Γεώργιος Κλάδης

Χρήστος Παπαδημητρόπουλος

Γεώργιος Τσακνακης