Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό που διδάσκει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών είναι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

Δρ. Ζιάνvη Ξανθίππη
Καθηγήτρια 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Προσωπική ιστοσελίδα

Δρ. Κουρουμπάς Κοσμάς
Καθηγητής
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δρ. Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος
Καθηγητής
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Προσωπική Σελίδα

Δρ. Μπαλντούκας Αντώνιος
Καθηγητής
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Σταθαράς Ιωάννης

Καθηγητής
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Χατζηευφραιμίδης Αντώνιος
Καθηγητής
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Προσωπική Σελίδα

Δρ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Μπίθας Πέτρος
Επίκουρος Καθηγητής
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βιογραφικό Σημείωμα