Τα μέλη ΕΠ του Τμήματος έχουν ερευνητικές δραστηριότητες στα παρακάτω πεδία:

·         Σχεδίαση κυκλωμάτων VLSI

·         Ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών  υβριδικών αισθητήρων για απεικονιστικά συστήματα ακτίνων Χ και γάμμα

·         Σχεδίαση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

·         Ασύρματα οπτικά δίκτυα για επικοινωνίες αεροσκαφών

·         Σχεδίαση και εξομοίωση οπτικών ενισχυτών και οπτικών πηγών

·         Ρευστομηχανική

·         Ασφάλεια Εργασίας / Ανθρώπινος Παράγοντας  

              -      Μετατροπή και παραγωγή ενέργειας