Οποιαδήποτε βεβαίωση σχετική με την συμμετοχή στις εξετάσεις ενός

μαθήματος εκδίδεται με ευθύνη του εισηγητή. Φοιτητής/φοιτήτρια που

επιθυμεί να του χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (π.χ. για την

εργασία ή το στρατό) θα πρέπει να έχει προετοιμάσει το έντυπο της

βεβαίωσης με τα στοιχεία του και να το στείλει στον εξεταστή κατά τη

διάρκεια της εξέτασης (αναγράφοντας στο έντυπο και το email του).

Για να δείτε την Βεβαίωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

 

Εκ της Γραμματείας