Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων επιλογής
φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ βρίσκονται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ:
https://praktiki.teiste.gr/?cat=119

.