Το email της Γραμματείας του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών άλλαξε και το νέο είναι This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Εκ της Γραμματείας