Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η πρόσβασή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής
γραμματείας θα γίνεται πλέον μέσω του συνδέσμου  https://my-uni.uoa.gr/ .
Οι κωδικοί πρόσβασης είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την
πρόσβαση στο eclass.uoa.gr. Η ενημέρωση των φοιτητών για τις βαθμολογίες
των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου γίνεται πλέον μέσω του προαναφερόμενου
νέου συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας.
 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος που αφορά την πρόσβασή τους στο νέο
σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας καλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν
e-mail στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. αναφέροντας τα εξής:
Α) Ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου
Β) Πρόγραμμα σπουδών
Γ) Το username που χρησιμοποιούν
Δ) Περιγραφή του προβλήματος που έχουν συναντήσει