Τα αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 αναρτήθηκαν

Για τα Ηλεκτρονικά Ι θεωρία https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/LABGU270/results_theoria_hlektronikaI_Sep2021.pdf

Για τα Ηλεκτρονικά ΙΙ θεωρία https://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/LABGU341/HlektronikaII_theoria_Sep2021_results.pdf

Προχώρησα στις αναρτήσεις αυτές γιατί ακόμη δεν φαίνεται να έχουν λυθεί τα τεχνικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν την εμφάνιση των βαθμολογιών στο my-uni.uoa.gr.

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος