Το εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι" θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες :

Δευτέρα 6/2/23 ώρα 10.00-13.00

Τετάρτη 15/2/23 ώρα 10.00-13.00

Πέμπτη 16/2/23 ώρα 10.00-13.00

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν, να προσέλθουν στο εργαστήριο Γ 103 τις μέρες και ώρες που αναγράφονται.

Εκ του εργαστηρίου